Nama dengan huruf f
 
 
 

 Daftar nama-nama yang tertulis dalam Alkitab dan arti nama-nama  bahasa Ibrani dan Yunani.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
849 Felix "happy, prosperous"
850 Festus "festive, joyful"
851 Fortunatus "lucky, fortunate"