I. Sumarya. SJ

 

Ikuti Jalan SalibJalan Salib

Kel17:3-7 ; Rm5:1-25-8 ; Yoh4:5-42

"Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air.”

Orang yang kawin-cerai berkali-kali memang tidak menjadi jelas siapa suami atau isteri yang sebenarnya, karena ada kemungkinan pasangan hidupnya hanya sekedar pemuas nafsu seksual belaka bukan panggilan atau rahmat Allah


Kej12:1-4 ; 2Tim1:8-10 ; Mat17:1-9

"Jangan kamu ceriterakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati."

Setelah memasuki bahtera perkawinan atau tahbisan imamat, pada umumnya orang menikmati masa yang menarik dan mempesona, yaitu ‘bulan madu’. Selama berbulan madu kiranya orang sungguh menikmati masa-masa indah dan mempesona, yang mendorong orang kemudian menjanjikan sesuatu yang luhur, mulia, tinggi dan menggiurkan, misalnya baik suami atau isteri


Mg Prapaskah I : Kej2:7-9 ; 3:1-7 ; Rm5:12-19 ; Mat4:1-11

“Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Iblis.”

Padang gurun di wilayah Timur Tengah memang sangat luas. Ketika saya mendampingi kelompok ziarah ke Tanah Suci antara lain harus melintasi padang gurun di wilayah Mesir selama lebih dari tiga jam perjalanan dengan bus wisata dengan kecepatan rata-rata 100 km/jam. Maka kiranya dapat dibayangkan betapa besar, tantangan dan masalahnya jika anda berjalan atau berada sendirian


(Yl2:12-18 ; 2Kor5:20-6:2 ; Mat6:1-616-18)
“Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik”

“Kebiasaan Gereja perdana diteruskan dalam Gereja kuno pada zaman para Bapa Gereja. Pada masa itu dikembangkan suatu upacara khusus, baik untuk mengucilkan seseorang maupun untuk menerima-nya kembali di kalangan Gereja.Sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Berikut